Målgrupp Ljusnan

  

Könsfördelning

Kvinnor
58%
Män
42%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
16%
35 - 59 år
36%
60 - 80 år
48%