Målgrupp Lantmannen

Med ett starkt varumärke når Lantmannen de mest engagerade jordbrukarna.

Könsfördelning

Kvinnor
28%
Män
72%