Kyrkans Tidning
Kyrkans Tidning

Kyrkans Tidning

Religion Sverige
Del av Verbum
Kyrkans Tidning är en redaktionellt fristående tidning med Svenska kyrkan och kyrkliga frågor som största bevakningsområden.  

Papperstidningen kommer ut på torsdagar med 46 nummer per år och en räckvidd på 107 000 läsare/nr (Orvesto 2020).  Kyrkanstidning.se uppdateras varje vardag med de senaste nyheterna. Tidningens läsare har olika roller inom Svenska kyrkan. De är allt från präster, förtroendevalda och församlingspedagoger till kommunikatörer, trädgårdsarbetare, musiker och diakoner. Vad de har gemensamt är att de fattar många beslut mot bakgrund av information i Kyrkans Tidning. Tidningen är den viktigaste nyhetskällan och ett oumbärligt arbetsredskap.
Svenska kyrkan är en stor marknad. Varor och tjänster köps varje år till ett uppskattat värde av 9,3 miljarder kronor. Det handlar om datorer, kontorsmaterial, bilar, gräsklippare, ljus, stora bygg- och fastighetsprojekt och mycket, mycket annat.
Du som annonserar har möjlighet att nå läsare genom papperstidningen samt genom de digitala kanalerna som kyrkanstidning.se samt nyhetsbrev. 
Läs mer