Inredningsnyheter.se

Nyheter · Sverige

Målgrupp Inredningsnyheter.se

Målgruppen består huvudsakligen av arkitekter, inredningsarkitekter, köpstarka privatpersoner, designers och professionella inköpare.

 

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%