ocast_logo_primary_2023

För annonsörer

Varumärken
Influencers
Byråer

För medier

Illustrerad Vetenskap

Tidskrift · Forskning · Sverige

Målgrupp Målgrupp Illustrerad Vetenskap

Facebook Audience Insights - Oktober 2021

Könsfördelning

Kvinnor
40%
Män
60%

Ålder

Källa: Own survey
18-24
4%
25-34
22%
35-44
26%
45-54
27%
55-64
14%
65+
8%