Gotlands Media
Gotlands Media

Gotlands Media

Media Sverige
Del av NTM
Vi har levererat nyheter till gotlänningar sedan 1872. Genom våra olika medier är vi en stor del av nyhetsvardagen på Gotland. Vi kan erbjuda tjänster och produkter som passar både dig som privatperson såväl som företagare. Gotlands Media är en del av NTM AB.NTM är Sveriges största koncern för lokal media. Kärnan i verksamheten är våra mediehus, från Småland till Norrbotten, med nyhetskanaler som når cirka 70 procent av invånarna i våra områden. NTM är stiftelseägd, vilket garanterar oberoende journalistik och möjligheten att agera långsiktigt, med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet. Utvecklingen av mediebranschen går snabbt framåt, samtidigt som det är viktigt att veta var man kommer ifrån.