Finnveden Nu/Västboandan
Finnveden Nu/Västboandan

Finnveden Nu/Västboandan

Finnveden Nu/Västboandan

 

Könsfördelning

Kvinnor
49%
Män
51%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
15%
35 - 59 år
46%
60 - 80 år
39%