Målgrupp ELLE Decoration - Digital

Web audience - ELLE Decoration

Könsfördelning

Kvinnor
79%
Män
21%

Ålder

Källa: Google Analytics
18-24 år
4%
25-34 år
16%
35-44 år
16%
45-54 år
18%
55+ år
27%