Donald Duck & Co
Donald Duck & Co

Donald Duck & Co

Nöje Norge
Donald troner fremdeles suverent på toppen i tegneseriemarkedet, og har en meget god standing i Norge. Figurene er kjente og kjære for generasjoner av nordmenn, og media bruker daglig referanser fra Andeby.

Annonser har vært en naturlig del av Donald Duck-bladet siden 1958, og det er kun plass til noen få annonser i hver utgave. Dette gjør synlighet og oppmerksomhet rundt annonsene svært høy. 

Bladets målgruppe er alle i alderen 0–99 år, med en hovedmålgruppe på 6–14 år. Foreldrene til hovedmålgruppen har noe høyere inntekt enn resten av befolkningen, og leserne har over gjennomsnittlig tilgang til elektronisk utstyr på rommet sitt – som TV, videospill, mobil etc.
Läs mer