Målgrupp Väntrums-TV

Störst i Norden på väntrums-TV med dedikerade skärmar i väntrum och behandlingsrum inom vård och tandvård.

• 73 % anser att reklam i väntrums-TV är trovärdigare än i andra medier
• Patienter spenderar i genomsnitt 25 minuter i väntrummet
• 60 % uppfattar reklamen i väntrums-TV som rekommendation från vårdgivaren.
• 86 % uppmärksammar TV-skärmarna
• 81 % uppmärksammar reklamen
• 73 % besöker ett apotek efteråt
• 70 % besöker en livsmedelsbutik efteråt

Könsfördelning

Kvinnor
58%
Män
42%