Om produkten

För rubricerad bostadsmarknad gäller följande:


Spalter           Spaltbredder           Min höjd 

2 spalter                61 mm                   20 mm 

3 spalter                92 mm                   20 mm 

4 spalter              124 mm                   20 mm 

5 spalter              155 mm                   20 mm 

6 spalter             187 mm                   20 mm 

8 spalter             250 mm                   20 mm


Rubricerad bostadsannonsering är möjlig på torsdagar, fredagar och söndagar.

Annonserna säljs i moduler om en spalt gånger 5 mm på höjden och kostar 280 kr per modul på torsdagar och söndagar, samt 300 kr på fredagar. Exempel: en annons som är två spalter x 10 moduler på höjden är 61 mm x 50 mm och kostar då 5 600 kr lö-to. Dvs. 20 moduler gånger 280 kr.

Säljs av

Specifikationer