Varumärken
Influencers
Byråer
Format och priser
Specifikationer
Fullskärm

Våra prenumeranter kan välja mellan en rad olika nyhetsbrev som kommer ut med olika frekvens under året.
Storlek är 600x200 px och maxvikt är 250kB. Format som vi mottar ärJPEG, GIF eller PNG.

Dagligt nyhetsbrev 5 ggr/vecka, ca 10.200 mottagare

Allmänmedicin 14 ggr/år, ca 8.800 mottagare

Barnsjukvård 5 ggr/år, ca 4.400 mottagare

Cancer 10 ggr/år, ca 5.600 mottagare

Diabetes 7 ggr/år, ca 4.500 mottagare

Hjärta-kärl 12 ggr/år, ca 5.800 mottagare

Infektion 9 ggr/år, ca 4.700 mottagare

Kvinnohälsa 10 ggr/år, ca 5.100 mottagare

Luftvägarna 6 ggr/år, ca 3.900 mottagare

Neurologi 8 ggr/år, ca 5.100 mottagare

Psykiatri 8 ggr/år, ca 6.800 mottagare

Mage-tarm 4 ggr/år, ca 3.600 mottagare

E-hälsa 14 ggr/år, ca 6.500 mottagare

Omvårdnad 16 ggr/år, ca 3.900 mottagare

Rörelseorganen 6 ggr/år, ca 4.300 mottagare

Jobb och karriär 1ggr/vecka, ca 13.100 mottagare

Karriärsöndag 20 ggr/år, ca 8.200 mottagare

Format och priser

Specifikationer

Säljs av