Dagens Medicin
Dagens Medicin

Dagens Medicin

Medicin Sverige
Dagens Medicin är den ledande nyhetstidningen för svensk sjukvård. Tidningen kommer ut en gång i veckan (34 nr per år) och riktar sig till beslutsfattare och legitimerad vårdpersonal i hälso- och sjukvården. På sajten publicerar vi nyheter varje vardag.
Läs mer

Dagens Medicin

Når landets läkare, sjuksköterskor, sjukhusadministratörer, politiker, tjänstemän, verksamhets- och klinikchefer samt andra beslutsfattare inom vården. Landets största oberoende site riktad mot den svenska sjukvården, med materialet skrivet av journalister som i många fall har ett förflutet inom vården.

Könsfördelning

Kvinnor
71%
Män
29%