ocast_logo_primary_2023

För annonsörer

Varumärken
Influencers
Byråer

För medier

Medicin · Sverige

Dagens Medicin

Målgrupp Dagens Medicin - Digitalt

Når landets läkare, sjuksköterskor, sjukhusadministratörer, politiker, tjänstemän, verksamhets- och klinikchefer samt andra beslutsfattare inom vården. Landets största oberoende site riktad mot den svenska sjukvården, med materialet skrivet av journalister som i många fall har ett förflutet inom vården.

Könsfördelning

Kvinnor
49%
Män
51%

Åldersfördelning

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
35%
35 - 59 år
37%
60 - 80 år
28%