Utgivning 2021 (nr – utgv.dag – materialdag - specialnr)

1 - 3      20/1/2021  - 15/1/2021   

4 -          27/1/2021  - 22/1/2021        

5 -          3/2/2021  -   29/1/2021       Neurologi  

6 -          10/2/2021 -  5/2/2021     

7             17/2/2021 -  8/2/2021         Cancer 

8-9         24/2/2021  -  19/2/2021    

10 -        10/3/2021 -   4/3/2021         

11 -        17/3/2021 -  11/3/2021      Hjärta/Kärl

12 -        24/3/2021 -  19/3/2021      Psykiatri

13 - 14  31/3/2021   -  26/3/2021    

15 -        14/4/2021 -   9/4/2021        Diabetes

16-         21/4/2021 -  16/4/2021       

17-         28/4/2021 - 23/4/2021        

18 -19   5/5/2021 -   30/4/2021        Lungmedicin

20 -        19/5/2021 -  14/5/2021       Mage tarm

21 -        26/5/2021 -  21/5/2021       

22 -        2/6/2021   -  28/5/2021        Hållbarhet

23 - 24  9/6/2021  - 4/6/2021            ASCO (cancer)

25 - 33  23/6/2021 - 18/6/2021       Maktlistan

34 -        25/8/2021 -   20/8/2021      Kirurgi   

35 -        1/9/2021   -  27/8/2021       Hjärta-Kärl    

36 -        8/9/2021 -  3/9/2021    

37 -        15/9/2021 - 10/9/2021        Reumatologi

38 -        22/9/2021 -  17/9/2021       Cancer 

39 -        29/9/2021 -  24/9/2021       Diabetes /EASD

40  -       6/10/2021 -  1/10/2021       Hematologi 

41   -      13/10/2021 - 8/10/2021   

42-43    20/10/2021 -15/10/2021      Omvårdnad 

44 -        3/11/2021   - 29/10/2021    

45 -        10/11/2021  - 5/11/2021      Hud 

46 -        17/11/2021 - 12/11/2021   

47 -        24/11/2021 - 19/11 2021      Lungmedicin 

48-         1/12/2021 -  26/11/2021      Allmänmedicin 

49-52    8/12/2021  - 3/12/2021