Målgruppsstyrd annonsering. Vid annonsering kontakta oss.

Välj ett specifikt terapiområde och exponera ditt budskap i anslutning till artiklar rörande speciella tema. De terapiområden vi har är: 


Allmänmedicin        Barnsjukvård 

Cancer                       Neurologi 

Diabetes                    Psykiatri

Hjärta-kärl                 Urologi 

Infektion Kirurgi       Mage-tarm

Kvinnohälsa              E-hälsa

Luftvägarna               Rörelseorganen

Medicinsk Teknik      Lediga jobb 

Vetenskap (kongresser mm)