Boka senast två veckor före utgivning. Om bilagan innehåller annonser från tredje man, kontakta annonsavdelningen. Bilagorna ska alltid godkännas av ansvarig utgivare.Kontakta annonsavdelningen för mer information,upplagor, leveransadress samt för offert.

Lös Bilaga:
Maxformat: 200x270 mm
Miniformat:105x148 mm

Klamrad bilaga:
Maxformat: 205x275 mm*
Miniformat: 105x275 mm

*Levereras med 23 mm skärsmån
huvud och 10 mm underfals.


Bilagor skickas till: 
      Printall   AS, Tala 4, Ladu 2; Tallinn 11415 Estonia    
Märk med tidningens namn och utgivningsdag.