Bygga Stockholm
Bygga Stockholm

Bygga Stockholm

Bygg Sverige
VÄLKOMMEN till Stockholms bygg- och fastighetsmagasin ”Bygga Stockholm”. Under 2019 kommer vi att producera fyra nummer av magasinet med betoning på Stockholm – en växande stad i ständig utveckling. Bygga Stockholm är magasinet som förverkligar Stockholms byggbransch krav och behov av en regelbunden rapportering om utveckling inom branschen, arkitekturen, anläggning, produktionstekniker, materialen, renovering, metoderna och människorna ute i verkligheten. Med en fullödig erfarenhet från branschen och en stark samverkan med dess aktörer, hämtar vår redaktion hem och förmedlar de bästa och mest intressanta nyheterna och de bästa exemplen från rykande aktuella byggprojekt i Stockholm från framgångsrika aktörer i branschen.
Läs mer

Mottagare / Läsare

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,
Bostadsförmedlingen, Fastighetsägarna Stockholm, Brf, Allmännyttiga
bostadsföretag, Stockholms Byggmästareförening, Stockholms Byggnadsförening. Byggherrar/beställare i Stockholm med projekt och beslutade byggstarter under 2019–2020, arkitekter och övriga konsulter, byggentreprenörer och övriga entreprenörer, Stat, FoU, Organisationer inom bygg- och fastighet, Högskola.

Könsfördelning

Kvinnor
35%
Män
65%