Fullskärm

Om produkten

Målgrupp:
Energibolag, elnätsbolag. bas- och verkstadsindustri, småskaliga producenter av biogas, jordbrukare, papper ochcellulosa, process, olja och raffinaderi, stat och kommuner, fastighetsägare, fastighetsunderhåll och IT företag.

Distribution:
Tidningen distribueras till namngivna beslutsfattare på företag; bl.a. VD, Vice VD, arkitekter,byggnadskontor ute på kommuner och stat, politiker, El beredare, Nät planerare, trafikplanerare, inköpschefer,projektledare, arkitekter, konsulter, installatörer & montörer, upphandlingsansvariga, platschefer, fastighetsägare,investerare, byggnadsombud, drift och underhållsansvariga, banker med fler.