Bonnier News Local Nord

Lokalnyheter · Sverige

Målgrupp Digitalt

Tusentals läsare/dag: 436

Könsfördelning

Kvinnor
45%
Män
55%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 39
32%
40 - 54
30%
55 - 69
26%
70 - 80
12%

Utbildning

Källa: Orvesto Konsument
Grundskola
13%
Gymnasium
33%
Högskola max 2 år
18%
Högskola längre
37%

Boendeform

Källa: Orvesto Konsument
Bostadsrättslägenhet
18%
Hyreslägenhet
19%
Villa/Radhus
56%
Jordbruksboende
5%

Hushållsstorlek

Källa: Orvesto Konsument
1 Personshushåll
18%
2 Personshushåll
40%
3 Personshushåll
17%
4 Personshushåll
18%
5+ Personshushåll
7%

Personlig inkomst/månad

Källa: Orvesto Konsument
12.000 - 18.999
15%
19.000 - 29.499
22%
29.500 - 41.999
31%
42.000 - 64.999
14%
65.000 -
3%

Mycket intresserade alla

Källa: Orvesto Konsument
Semestra utomlands
35%
Semestra I Sverige
33%
Motionera
32%
Musik
38%
Läsa böcker
32%