Varumärken
Influencers
Byråer
Format och priser
Specifikationer
Fullskärm

Redaktionella annonser ger er som annonsör möjlighet att berätta er historia i en form och ett sammanhang som läsarna känner igen sig i. Besöksliv erbjuder en unikt trovärdig och relevant miljö för ert material. Ni väljer innehåll och perspektiv själva. Berätta hur ni kan skapa bättre och mer lönsamma affärer för företagarna i besöksnäringen. Belys en produkt eller beskriv era tjänster. Besökslivs Content Studio hjälper er att kommunicera i en redaktionell miljö som våra läsare känner sig trygga i.

Hur går det till?
När ni native-annonserar i Besökslivs kanaler projektleder vi er igenom hela processen. En checklista hjälper er att förmedla till oss vad ni vill säga. Våra erfarna skribenter är väl insatta i hur besöksnäringen fungerar och skapar sedan innehållet i dialog med er.

Vad ingår?

- Projektledning och artikelproduktion
- Publicering av artikeln på www.besoksliv.se
- Annonsering i artikelflödet under två veckor
- Fri publicering i egna kanaler.
- Annonsering i nyhetsbrevet under 1 vecka.

Vad kostar det? 
32 000 kr (exkl moms)

Tillägg 1: Sociala medier + 17 000 kr 
Driv mer trafik till er artikel genom sponsrade annonser mot våra läsare på Facebook, Instagram och Messenger. Vi använder Besökslivs unika förstahandsdata för att ni ska få så stor och relevant spridning som möjligt i rätt målgrupp.

Tillägg 2: Helsidesannons magasin + 17 000 kr 
Publicera er artikel som helsidesannons i Besökslivs affärsmagasin. Prenumerationerna går främst till de chefer och ägare som tecknar medlemsavtalet med Visita, det vill säga cheferna och ägarna på företag i besöksnäringen. Ni når dem i en lugn och trygg läsmiljö.  

Format och priser

Specifikationer

Säljs av

Mat och dryck · Sverige
Besöksliv