Fullskärm

Om produkten

Arkitekten är Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning.Den går ut till förbundets över 13 000 medlemmar – arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsar- kitekter och planeringsarkitekter.

Tidningen når även läsare inom bland annat bygg och förvaltningsamt beslutsfattare på kommunal och riksnivå.

BOKA
Vejde Ericson: Tel 0707-77 43 31
E-post: vejde@adviser.se

Säljs av