Format och priser

Standalone Nyhetsbrev

name
Aller Media
Annonsering · Sverige
Fullskärm

Nå ut med viktiga budskap – snabbt och effektivt. 

Våra Standalones går endast ut till vald titels nyhetsbrevs-prenumeranter och skräddarsys för att passa deras intressen och för att väcka engagemang. Nyhetsbreven är helt dedikerade till kundens tjänst eller produkt vilket placeras i en relevant kontext. Breven är sponsrade men utformas för att likna titels egna redaktionella texter i manér och tilltal. 

I nyhetsbrevet väljer ni vilka länkar, bilder samt produkter ni vill ha med.