Fullskärm

Om produkten

Content Marketing:Aktuell Hållbarhet har ett mycket starkt content marketing erbjudande som bygger på att ditt budskap publiceras av oss och integreras som en naturlig del av det innehåll som vi erbjuder våra läsare/användare. Allt är förstås tydligt annons- och avsändarmärkt. För att säkerställa att läsarna tar till sig av ert budskap kan vi hjälpa er med produktionen av innehållet eller det budskap som ni vill att målgruppen ska uppfatta. Våra medarbetares djupa förståelse för målgruppen och långa erfarenhet av redaktionellt arbete gör att vi kan skapa innehåll som både riktar sig till och skapar intresse och engagemang bland svenska proffs, beslutsfattare och opinionsbildare. Vi har möjlighet att skapa en content lösning anpassad till er inom 1-2 veckor, materialet består av ca 2500-3500 tecken.


Pris för print 39.000kr ex moms
· Produktion av content artikel inkl. 1 timmes intervju.

  • Publiceras som annonsmärkt advertorial inklusive annonsörens logotyp.
  • Helsida i Aktuell Hållbarhet med en räckvidd på 25 000 läsare.

    Pris print och online 49.000kr ex moms· Produktion av content artikel inkl. ca 1 timmes intervju.· Publiceras som annonsmärkt advertorial inklusive annonsörens logotyp.· Helsida i Aktuell Hållbarhet.· Publicering online under 2 månader, där efter sökbar under ett år i vårt arkiv.· Synbarhet i nyhetsbrevet till 101 000 prenumeranter vid ett tillfälle.· Statistik för antal visningar vid kampanjens slut.


    Pris publicering online 29.000kr ex moms (utan produktion)· Publicering online under 2 månader, där efter sökbar under ett år i vårt arkiv.· Synbarhet i nyhetsbrevet till 101 000 prenumeranter vid ett tillfälle.· Statistik för antal visningar vid kampanjens slut.

    Tillägg för produktion av content artikel inkl. 1 timmes intervju 9.900kr ex moms