Varumärken
Influencers
Byråer
Format och priser
Specifikationer
Fullskärm

Den tryckta tidningen är ett viktigt arbetsverktyg för våra läsare. De betalar för att få sammanhangen förklarade och för att få ta del av analyser, guider och grävande journalistik som på ett sakligt och oberoende sätt beskriver vår tids utmaningar. Samtidigt lyfter vi förslag på lösningar, goda exempel, strategier och framåtblickande visioner så att våra läsare får kraft att agera. I varje utgåva når vi 30 000 läsare av den nischade målgruppen in om hållbarhet, under ett år når vi hela 98 000.

Det är i tidningen vi erbjuder långläsning och fördjupning. Tidningen sparas och används som beslutsunderlag för framtiden och som slagträ i den politiska debatten. Därmed är tidningen vårt utbuds starkaste kanal för opinionsbildning och varumärkesstärkande kommunikation. Vi planerar våra teman i tidningen så att de ska passa med våra stora konferenser. Detta gör att vi kan ha ett anpassat temanummer att dela ut i överupplaga vid konferenserna, vilket ger en större spridning i ett relevant sammanhang. 

Fördelar med att annonsera i tidningen:

  • Konkurrensen om läsarens uppmärksamhet är mindre i tidningen än i övriga kanaler. 
  • Läsaren tar del av innehållet i lugn och ro, när läsaren är fokuserad. 
  • Förtroendet för pappersmediet som bärare av budskap är högt. 
  • I tidningen lever din kommunikation som allra längst då tidningen ofta sparas och cirkulerar på arbetsplatsen.