Nr Utgivningsdag Sista materialdag Tema
1 4 februari 17 januari Management/Governance/Ledarskap
2 11 mars 21 februari Hållbara finanser
3 14 april 25 mars Biologiskt mångfald/Livsmedel
4 23 maj 25 april Hållbar kommun
5 23 juni 3 juni Valspecial
6 16 september 29 augusti Bygg- fastighet
7 28 oktober 10 oktober Hållbart näringsliv
8 9 december 21 november Mobilitet