Samferdsel & Infrastruktur
Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur

Advertising Norway
A part of Value Publishing
Samferdsel & Infrastruktur er Norges største beslutningstaker magasin rettet mot Samferdsel og Infrastruktur sektor i rask endring. Samferdsel & Infrastruktur er med sitt opplag på 17.193 eksemplarer per nummer uten sammenligning Norges største, nisjeorienterte fagmagasin.  Magasinet kommer ut fem ganger i løpet av året. Samferdsel & Infrastruktur har høy kvalitet på layout og god faglig dybde. 

Det tilhørende nettstedet samferdselinfra.no oppgave er å oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter og fordypende fagstoff presentert på en journalistisk innsiktsfull, poengtert og underholdende måte.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Å kunne garantere at vi levere nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti, er et prinsipp vi setter høyt. Samferdsel & Infrasturktur har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke vårt produkt.
Read more