Proffs
Proffs

Proffs

Automotive Sweden
Tidningen Proffs riktar sig till alla som på något sätt sysslar med vägtransporter. Redaktionellt arbetar vi självständigt och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen. Chaufförer, åkeriägare, flyttfirmor, budtransportörer och bilbärgare är några exempel på dem du når via våra medier. 

Proffs redaktionella bas har fokus på vardagen för våra vägtransportörer. Vi skriver om allt ifrån produktnyheter och så kallade ”hemma-hos-reportage” till trafiksäkerhetsfrågor och nya regler och lagar. Men det som kanske gjort Proffs mest känt hos läsarna, är det okamouflerade sättet som vi rapporterar om ”fuskare” och ”oseriösa aktörer” i branschen på. 

Vi anser nämligen att det inte ska finnas, eller ens ges utrymme för, oegentligheter. Detta sett ur ett rent konkurrensmässigt perspektiv. Självklart får alla inblandade komma till tals i våra artiklar. Håller du med? Ser du på branschen med samma seriösa blick som vi, då ska du absolut synas i våra medier.
Read more