Norsk Landbruk
Norsk Landbruk

Norsk Landbruk

Agriculture Norway
A part of Tun Media

MAGASINET FOR DEN PROFESJONELLE BONDEN

Vår målgruppe:
• Den aktive og profesjonelle gårdbrukeren

Norsk Landbruk skal være:
• Den faglige spydspissen innen landbruket
• En uavhengig og inspirerende rådgiver
• Innovativ og troverdig


Norsk landbruk holder leserne faglig oppdatert innen:
• effektivisering av driften
• det nyeste innen teknikk og teknologi
• plantekultur, husdyr, korn og fôr
• økonomi og driftsledelse

Gender distribution

Women
34%
Men
66%