Norr Media
Norr Media

Norr Media

Media Sweden
A part of NTM
Vi är ett av Sveriges ledande medieföretag och ägare av morgontidningarna Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Piteå-Tidningen och Norran. Vi ger även ut gratistidningarna Extra Boden, Extra Luleå, affärstidningen och affärssajten Norrbottens Affärer och Affärsliv i norra Västerbotten. Dessutom äger vi distributionsbolaget Svensk hemleverans samt tryckeribolaget Tryck i Norrbotten.Kärnan i Norr Medias verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar ett hållbart demokratisk samhälle. Norr Media ägs i sin tur av NTM, som är en stiftelseägd koncern och en av Sveriges största koncerner för lokal media. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Företaget har inga kortsiktiga avkastningskrav. NTM kan därför agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet. 
Read more