Målgruppe VårtOslo demografi

Over 90 % av vår rekkevidde og trafikk er i Stor-Oslo-regionen. Med sterk rekkevidde til omkringliggende regioner på grunn av det store antallet daglige pendlere.

VO treffer allerede en yngre målgruppe, 24-26 år og oppover, sterkere sammenlignet med våre konkurrenter.
VO jobber mye med universiteter og har et godt forhold til studentmiljøer i høyere utdanning.

B2C

  • Rekkevidde 245.000+ ukentlig (Rekkevidde gjennom SoMe kommer i tillegg)
  • Utdanning og Inntekt ligger over snittet for stor-Oslo regionen.
  • Sterk treff på målgrupper, bl.a. i alderssegmentet 24-49 år
  • God rekkevidde på unge målgrupper, og for eksempel barnefamilier.
  • Urbane og digitale lesere/brukere
  • Treffer leserne/brukerne også helt ned på regionale områder og bydelsnivå.

B2B

  • Når ukentlig ca. 2300 bedrifter i stor-Oslo.
  • I tillegg til kommune, etater og statlige foretak.
  • Sterk treff på ledere og beslutningstakere.

Kjønnsfordeling

Kvinner
51%
Menn
49%

Aldergruppen

Kilde: Own survey
Studenter (18-24)
15%
25-57
70%
Andre
15%