Merker
Influencers
Byråer
Full skjerm

Innstikk priser per stk

VOLYM PRIS
0-39 gram

Kr 2,49 eks.mva per stk

40-99 gram Kr 2,69 eks.mva per stk
100-120 gram Kr 2,89 eks.mva per stk

Det anbefales å kjøre innstikk fredag eller lørdag da man når alle lesere inkl rene helgeabonnenter. Ta kontakt for mer info og for et konkret tilbud på ønsket innstikksdato. 

Prisene over gjelder kun ilegging av innstikk og distribusjon av innstikket med avisen. Design av innstikket, trykk av innstikk og tranport til Vårt Lands tre trykkerier for ilegging kommer i tillegg og er i utgangspunktet noe annonsør selv organiserer