Merker
Influencers
Byråer
Formater og priser
Full skjerm

Her velger man ulike headinger, betaler per spalte x millimeter i høyden.

Bredde per spalte: 1=38mm, 2=80mm, 3=122mm, 4=164mm, 5=196mm og 6=248mm

Bestillingsfrister rubrikk/annonsesider
Alltid senest kl 11.00, to virkedager før innrykk - bestill direkte til selger, eller til annonse@vl.no. Gjelder det stillingsannonse, send direkte til stilling@vl.no

Leveringsfrister/regler for ferdigmateriell (pdf)
- Alltid senest kl 15.00, to virkedager før avtalt innrykk
- Send trykklar PDF til dam@vl.no, med aktuell selger på kopi
- Merk emnefelt i mailen med "Innrykksdato + kundenavn"

Leveringsfrister/regler når Vårt Land skal produsere annonsen
- For mindre annonser: Senest kl 11.00, to virkedager før innrykk (samtidig med bestilling).
- Send ferdig korrekturlest tekst, høyoppløselige bilder og gjerne en grovskisse i Word-dokument til aktuelt selger (ev til annonse@vl.no når henvendelsen kommer samtidig med bestilling).
- Når Vårt Land skal lage annonsen tilkommer et produksjonstillegg på kr 1 eks.mva per spaltemillimeter. Skal annonsen brukes i andre medier tilkommer et ytterligere tillegg for fri bruk.

Avbestilling
- Siste mulighet for avbestilling er det samme som bookingfrist, kl 11.00, to virkedager før avtalt innrykksdato. Om avbestilling foreligger for sent, faktureres 50% av det avtalte beløp.

KOLUMNER INFO PRISER
Heading: Kunngjøringer     pr sp.mm 27 Nkr
Heading: Kultur     pr sp.mm 27 Nkr
Heading: Eiendom     pr sp.mm 27 Nkr
Heading: Kristne møter     pr sp.mm 22 Nkr



Formater og priser

Solgt av