Full skjerm

Beskrivelse

Dødsannonser sendes til annonse@smp.no

Frister:
Kl. 14.00, dagen før innrykk. (tirs-lørdag)
Til mandag er fristen søndag kl 16.00.*

* Annonser som leveres etter kl 14.00 på fredag, må være produsert i AdState og leveres via begravelsesbyrå som bruker denne løsningen, for at de skal komme med i mandagsavisa. Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail. Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.

Takkeannonser sendes til annonse@smp.no innen kl. 14.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk.Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.

Produkter

Solgt av

Annonseinfo