Merker
Influencers
Byråer
Formater og priser
Annonseinfo
Full skjerm

Dødsannonser og takkeannonser sendes til annonse@smp.no

Frister:
Innen kl. 14.00, virkedagen før utgivelse.
For dødsannonser som skal med i mandagsavisa er fristen frem til søndag kl. 16.00, men bestillinger etter fredag kl. 14 må gjøres via begravelsesbyrå.

Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail. Bestillingen må ha fakturaadresse og tlf.nr.