Merker
Influencers
Byråer
Produkt detaljer
Formater og priser
Full skjerm

Innholdsmarkedsføring/native er en strategifor markedsføringsom går ut på å produsere innhold som er av interesse for potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring bruker ofte journalistiske uttrykksformerfor å skape interesse, tillit og engasjement hos eksisterende og potensielle kunder. Se eksempler på https://www.smp.no/annonsorinnhold