Våre nye verktøyer gir deg mer innsikt om dine kunder. Vi har en innsikt over kampanje klikk, klikk prosenter, men også dybere innsikt i demografi, geografi og kjøpsmønstre på de som har vist interesse for annonser dine. Published 25 jul 2018