Annonsebestilling gjøres via din faste konsulent i Sunnmørsposteneller via kundeservice på telefon 70 12 00 00, e-post annonse@smp.no.
Se også vanlige spørsmål her

Bestilling og levering av materiell til produksjon 
• Kl. 11.00, senest to dager før innrykk på tidkrevende annonser 
• Kl. 15.00, senest to dager før innrykk på mindre og enkle annonser 
• Kl. 11.00, senest fire dager før publisering på digitale annonser

Fristen til mandag er: 
• Kl. 11.00, torsdag på tidkrevende annonser
• Kl. 10.00, fredag på mindre annonser
• Kl. 11.00, onsdag på digitale annonser