ocast_logo_primary_2023

For annonsører

Merker
Influencers
Byråer

For mediebedrifter

Reklame · Norge

Salg24

Målgruppe Målgruppe Salg24

Salg24 treffer salg- og markedsfolk og har en noe yngre lesergruppe enn KOM24 og Medier24. Leserne er som regel personer som jobber innen salg- og marked, eller som har stor interesse for dette området. 

På Salg24 er det en noe større andel mannlige enn kvinnelige lesere. 

Kjønnsfordeling

Kvinner
38%
Menn
62%