Merker
Influencers
Byråer
Produkt detaljer
Formater og priser
Full skjerm

Jobb-segmentene retter seg mot  brukere som søker jobb eller som allerede jobber innenfor ulike bransjer og stillinger. Målgruppene er primært bygget opp av adferdsdata på FINN Jobb. 


Ledere og beslutningstakere

Dette segmentet retter seg mot ledere og beslutningtakere i en bedrift som kan ta beslutninger innen innkjøp, personal, tjenester o.l. Segmentet bygger på brukere som er aktive på FINN jobb og søker etter stillinger innen ledelse og forhandlinger eller er aktive brukere på FINN Næringseiendom og leser om lederskap under E24 Kariere kategori.


Håndverker

Dette segmentet retter seg mot både mot håndverkere og de som er interessert i eller ønsker/ vurderer en håndverkerstilling. Segmentet bygger på brukere som søker etter håndverkerstillinger på FINN jobb og håndverkere på Mitt Anbud. I tillegg er det brukere som søker etter byggrelaterte produkter, utstyr, verktøy under Finn Torget Næringsvirksomhet og Finn Næring Bygg og Anlegg.


Ingeniør 

Dette segmentet retter seg mot brukere som interesserer seg for olje, gass og energi eller andre temaer knyttet til fagfeltet ingeniør. Segmentet bygger på brukere som søker på stillinger innenfor ingeniør/ olje og gass eller har lest mange artikler om olje og gass.


IT og teknologi

Dette segmentet retter seg mot de som er interessert i eller ønsker/ vurderer en stilling innenfor IT-utvikling. Segmentet bygger på brukere som søker etter IT-utviklingsstillinger på FINN jobb og leser Sysla Teknologi seksjon og om programvare på Tek.no.


Undervisning

Dette segmentet retter seg mot de som er interessert i eller vurderer å søke på skole og undervisningsstillinger. Segmentet bygger på brukere som søker etter stillinger innenfor skole og undervisning på FINN.


Olje, gass og offshore 

Dette segmentet retter seg mot brukere som er interessert i eller vurderer å søke på stillinger innen olje, gass, maritim og offshore bransjen. Segmentet bygger på brukere som søker på stillinger innenfor olje, gass, maritim og offshore eller har lest relevante bransjeblader.


Bygg og anlegg 

Dette segmentet retter seg mot både brukere som søker på stillinger eller jobber i bygg- og anleggsbransjen. Segmentet bygger på brukere som søker på FINN Jobb etter stillinger innen bransjen, byggefirmaer på Mitt Anbud og brukere som søker på næringsseksjonene til FINN etter verktøy, maskiner og kjøretøy til bygg og anlegg.