Se detaljer knyttet til det enkelte annonseprodukt/format under Produkter og Priser. For in-banner video, se egen seksjon nedenfor. 

Retina på mobil:
Vi tillater retinakvalitet på mobil, så fremt kb-grensen på 100 kb overholdes. Board (320x250) skal da leveres som 640x500.