ocast_logo_primary_2023

For annonsører

Merker
Influencers
Byråer

For mediebedrifter

Jordbruk · Norge

Norsk Landbruk

Målgruppe MAGASINET FOR DEN PROFESJONELLE BONDEN

Vår målgruppe:
• Den aktive og profesjonelle gårdbrukeren

Norsk Landbruk skal være:
• Den faglige spydspissen innen landbruket
• En uavhengig og inspirerende rådgiver
• Innovativ og troverdig


Norsk landbruk holder leserne faglig oppdatert innen:
• effektivisering av driften
• det nyeste innen teknikk og teknologi
• plantekultur, husdyr, korn og fôr
• økonomi og driftsledelse

Kjønnsfordeling

Kvinner
34%
Menn
66%