Produksjon og endring av annonsemateriell faktureres kr. 1 250,- pr påbegynt time.