Trykk opplag: 58 000
Format: Tabloid
Spaltebredde tekstside: 46 mm
Farger: 4