Ekstradistribusjoner 2021:Nr. 1/2Nr. 5Nr. 14Nr. 17

NR.UKEPUBLISERINGSDATOMATERIALDATO
2021:


1/2 - GPS, jordbearbeiding og ugrasredskap
28 januar14 januar
3 - ATV, kompakt- og minilastere
11 februar28 januar
4
25 februar11 februar
5 - Gjødselhandteringsutstyr
11 mars25 februar
6 - Såmaskiner og vanningsmaskiner
31 mars18 mars
7
22 april8 april
8 - Beitepussere og kantklippere
6 mai22 april
9 - Gras-, høy- og halmutstyr
20 mai4 mai
10
3 juni19 mai
11 - Utstyr for grovfôrhåndtering
24 juni10 juni
12/13 - Skurtreskere og korntørkere
26 august12 august
14
9 september26 august
15 - Gardsskogbruket
23 september9 september
16 - Snøryddig og vegvedlikehold
7 oktober23 september
17
28 oktober14 oktober
18 - Traktorhengere og transportutstyr
11 november28 oktober
19
25 november11 november
20 - Traktorer
176 desember2 november