Formater og priser
Annonseinfo
Full skjerm

Content Video er standardiserte pakker som består av produksjon og distribusjon av videoinnhold.

Content selges som CPM produkt
- produksjon i premium mal
- fleksibilitet rundt frekvens
- distribusjon kan være lokal eller regional
- mulighet for målgruppestyring og geogratisk targeting

Produktet produseres av våre egne innholdsprodusenter for optimal effekt av annonsering på Polaris Medias flater.

 

Formater:

Desktop/Tablet: Netboard 580 x 400

Mobil: Board 100% x 250

Formater og priser

Annonseinfo

Solgt av

Nea Radio
Lokale nyheter