Morgenbladet

Morgenbladet

Internasjonale nyheter · Norge

Målgruppe Morgenbladet

Ukeavisen Morgenbladet.

Kjønnsfordeling

Kvinner
49%
Menn
51%

Alder

Kilde: Kantar TNS
12-19 år
3%
20-29 år
27%
30-39 år
16%
40-49 år
23%
50-59 år
12%
60 år+
19%

Høyeste fullførte skolegang

Kilde: Kantar TNS
Grunnskole
4%
Videregående
18%
Universitet/høyskole
78%

Personlig inntekt

Kilde: Kantar TNS
Under 200.000 kr
16%
200.000 - 349.000 kr
14%
350.000 - 499.000 kr
19%
Over 500.000 kr
42%
Ubesvart
9%

Geografi

Kilde: Kantar TNS
Oslo/Akershus
45%
Østlandet resten
21%
Vestlandet
19%
Midt-/Nord-Norge
15%

Lederstilling

Kilde: Kantar TNS
Toppleder
4%
Mellomleder
12%
Arbeidsleder/varierer
14%