Medier24

Media · Norge

Målgruppe Medier24 målgruppe

Medier24 treffer lesere med interesse for journalistikk og medier. Nettavisen retter seg mot redaksjonelt ansatte så vel som ansatte innen kommunikasjon i ulike bedrifter, private så vel som offentlige aktører. 

Andel lesere er jevnt fordelt mellom kvinner og menn. 

Kjønnsfordeling

Kvinner
46%
Menn
54%