Full skjerm

Beskrivelse

Kommunal Rapport leses i hver eneste kommuneadministrasjon landet over, og er det klart beste organet for å annonsere viktige jobber i kommunerelatert sektor. Du når høyt kvalifisert personell gjennom våre spalter. 

Hver uke har papiravisa 63.000 lesere (Kantar media 2020). Disse befinner seg i et marked med en total verdi på mer enn 100 milliarder kroner. Nettavisa har i snitt 70.000 sidevisninger pr uke. Stillingsannonser får alle sidevisninger.

Store deler av lesermassen er beslutningstagere - 34.000 definerer seg som ledere (Ipsos MMI 2016). Vi leses av rådmenn, økonomisjefer, tekniske ledere, øvrige kommunale ledere og mellomledere, samt ledere i privat sektor med kommuner som sitt marked. Vi har betydelig lavere annonsepriser enn de store landsdekkende avisene.

For å annonsere hos oss, kontakt Wencke Røise, wencke@kommunal-rapport.no for mer informasjon, tlf. 24 13 64 50/ 93 00 19 59.