For å annonsere hos oss, kontakt Wencke Røisewencke@kommunal-rapport.no for mer informasjon, tlf. 24 13 64 50/ 93 00 19 59.

Bestillingsfrist for print er fredager kl 14:00 før utgivelse kommende uke.